Giàn khoan dầu khí của Vietsovpetro luôn vươn tầm xa, vì thế yêu cầu đặt ra cấp thiết cho vấn đề kết nối với trung tâm nên đã triển khai giải pháp bắng điểm điểm và phủ vùng hoạt động biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *