Tập đoàn Xuân Thành – Ninh Bình là tập đoàn kinh tế phát triển rất tốt với 32,000 nhân viên, nộp ngân sách 500 tỷ hàng năm với nhiều lĩnh vực trọng yếu tại Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *