Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh kiên giang với nhiệm vụ Cung cấp thông tin, hướng dẫn, cấp phép, … các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp tỉnh ứng dụng công nghệ và dịch vụ trong công việc thường ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933 719 613