The Greens Coffee Lounge là phức hợp quán Cà phê – Nhà hàng trong hệ thống BÁCH VIỆT – CALLARY, The Greens thừa hưởng 12 năm kinh nghiệm trong ngành HoReCa nổi tiếng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933 719 613