Trung tâm nghiên cứu nước thuộc nhà máy nước thủ đức là thành viên với công nghệ mới đã đưa vào sử dụng giải pháp phủ sóng từng vùng wifi chuyên dụng cho hoạt động nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933 719 613