Văn phòng dầu khí phía nam là một nhà khách đảm nhiệm chức năng ăn nghỉ cho toàn bộ CBNV của cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

One thought on “Văn phòng Dầu khí phía Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933 719 613